dsmdsm
Добролюб Митев, 28 Септември, 1953, Мъж,
Пълно описание